Liên hệ

Địa chỉ quán tại:  ngách 41/36 Đông Tác

SĐT:  0913515351

Quán rất trân trọng những góp ý của các bạn qua: